Verwachtingen o.b.v. “geluiden” tot nu toe

Het is nog niet zover, maar de tam-tam luidt hier en daar al: Wat kan er aan wijzigingen in de inkomstenbelasting verwacht worden op basis van het regeerakkoord van oktober 2018? Enkele punten:

  • De belastingheffing in box 1 zal vanaf 2019 over minder schijven plaatsvinden. Er zijn nu nog 4 schijven. De hoogste tarieven bedragen 40,85% en 51,95%. Er komen twee andere schijven voor terug. Een basistarief van 36,93% voor het box 1-inkomen (tot
    € 68.507) en een tarief van 49,5% voor het inkomen daarboven. Voor de laagste inkomsten betekent dat in feite een belastingverhoging! De hoogste inkomens kunnen een forse verlaging tegemoet zien.
  • De vermindering van de inkomstenbelasting door de eigen-woningrenteaftrek zal in circa vijf jaar worden gemaximeerd tot 36,93%. De bedoeling in de eerdere plannen was over een veel langere periode (tot 2041) uitgesmeerd. Het eigen-woningforfait zal met 0,15% worden verlaagd. Ook zal een begin worden gemaakt met de beperking van de hypotheekrenteaftrek op grond van de Wet Hillen. (Voor wie niet precies weet wat dit inhoudt…. De Wet Hillen bepaalde dat het eigen-woningforfait vervalt, als de hypotheekschuld volledig is afgelost.

Box 3

Voor Box 3 zal geldt dat het ‘fictieve’ rendement op vermogen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde werkelijke rendement in de afgelopen vijf jaar. Dit percentage wordt afgeleid uit een mix van spaar- en beleggingsrendement. Voor het spaarrendement wordt deze periode verkort tot 1 jaar.  Dit zal voor de eerste jaren leiden tot een lagere box 3-heffing, met name voor mensen met een lager vermogen. Maar wat gebeurt er als de rente gaat stijgen?

BTW

Verder is het de verwachting dat het 6%-tarief van de btw zal worden verhoogd naar 9%. De afschaffing van de dividendbelasting wordt waarschijnlijk in 2020 ingevoerd.

Al met al wordt ik nog niet heel blij van de “geluiden” tot nu toe. Gemiddeld gaat de belasting omhoog voor de lagere inkomens, wordt de hypotheekrente verder beperkt en wordt het levensonderhoud duurder door de geplande btw verhoging. De middeninkomens gaan er door de belastingverlaging iets op vooruit, maar dat wordt weer teniet gedaan door de btw verhoging. Alleen de hoge inkomens gaan er fors op vooruit. Volgens mij is dat niet de strekking van het regeerakkoord, maar wie ben ik?

Ik ben daarom benieuwd naar de echte uitkomst op 18 september a.s. Zodra ik alles heb doorgelezen, zal ik de informatie op mijn website zetten.

Pin It on Pinterest

Share This